Jdi na obsah Jdi na menu

Co dělat při dopravní nehodě, ztrátě dokladů

Při dopravní nehodě

 

  1. Volat vždy policii v případě, že došlo k poškození na zdraví, vozidle, nebo majetku třetích osob. 
  2. Vyžádat si potvrzení nebo protokol o poškození vozidla při dopravní nehodě. Může být vyžadováno na hranicích při odjezdu z Chorvatska.
  3. Zapsat si kontakty na další účastníky dopravní nehody a jejich pojišťovny. Pokud je to možné, pořídit fotodokumentaci místa nehody a poškození vozidla pro uplatnění škody v pojišťovně, zejména pokud je vozidlo havarijně pojištěno.

Příjezd policie na místo může někdy trvat delší dobu. Pokud nedošlo ke zranění osob, škodám na majetku třetích osob a poškození vozidla není většího rozsahu, je možné se vyrovnat po dohodě na místě. Je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob řešení malých dopravních nehod. I v takovém případě se kontakty na zúčastněné a fotografie místa vyplatí pořídit.

 

Při ztrátě dokladů

 

Většinou se může jednat o cestovní pas, nebo občanský průkaz.

  1. Na místní stanici policie si nechat vystavit potvrzení o ztrátě, případně zcizení cestovního dokladu.
  2. Na zastupitelském úřadě ČR v Chorvatsku předložit potvrzení od policie. Vyplnit žádost o vystavení náhradního cestovního dokladu, přiložit 2x fotografii pasového formátu a pro ověření totožnosti druhý doklad s fotografií. Pokud jej nemáte, můžete předložit fotokopie dokladů, případně vaši totožnost může dosvědčit jiná osoba s platným cestovním dokladem ČR. Poplatek za vystavení náhradního dokladu je cca 400,- Kč.

 

Při ztrátě řidičského průkazu

 

  1. Na místní stanici policie si nechat vystavit potvrzení o ztrátě, případně zcizení řidičského průkazu.

 

Při ztrátě karty zdravotní pojišťovny

 

  1. Neprodleně tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně, která po dohodě s vámi zašle náhradní doklad.

 

Zdroj: web.mzv.cz a Chorvatská turistická kancelář