Jdi na obsah Jdi na menu

Jaké víno se pěstuje na ostrově Pag

 Ještě v první polovině 20.století patřilo víno k nejdůležitějším produktům na ostrově Pag. Známá byla červená vína z oblasti Novaljsko polje a bílý Torbijan od Kolanského polje.

I když došlo k částečné obnově vinohradnictví, již nikdy nedosahoval tento obor takové slávy, která jej provázela v minulosti. Mnozí obyvatelé Pagu se začali více věnovat chovu ovcí, kdy výroba sýrů byla výnosnější, než pěstování a výroba vína. Tím došlo ještě k většímu úbytku ploch vhodných pro vinnou révu.

 

Nakonec také rozvíjející se turistický ruch od poloviny 60.let 20.století zabral tu nejlepší půdu pro výstavbu ubytovacích kapacit, např.dnešní Vodice, Bošana, ale nejlepší oblast byla mezi Prosikou a Dubravou.

 

Vinohradnictví na Pagu koncem 20.století

V roce 1979 bylo zjištěno největší zastoupení dvou odrůd vinné révy, Gegič (pro svou kvalitu) a Torbijan/Trbljan (pro své široké zastoupení, kvantita). Z těchto odrůd a v malé míře některých dalších sestává víno zvané „Pažská žutica“, které je pro svou barvu a tradiční zpracování v současnosti typické pro ostrov Pag. Za posledních 70 let se snížila rozloha vinohradů na ostrově Pag na jednu čtvrtinu.

 

Současnost vinohradnictví na Pagu

 Ve spolupráci s Vysokou školou zemědělskou v Záhřebu je cílem obnova autochtonních odrůd vinné révy na ostrově Pag jako je Gegič z něhož se již daří vyrábět víno, a další odrůdy, které jsou v počátcích jako Topol, Petovka, Cipar, Siblijanac (bílé vína), Galac, Gustopupica (červené vína). Tyto můžeme vidět na ukázkové vinici v blízkosti vinařství Vina ostrova Paga u města Pag.

V různorodosti krajiny ostrova Pag jsou i místa vhodná pro pěstování vinné révy. Z vín jako Gegič, Topol, Siblijanac, Petovka a Cipar se v minulosti vyrábělo víno, které pažané nazývali „Žutica“.

 

Výskyt autochtonních odrůd na Pagu

Celý ostrov - odrůdy TorbijanTopol a Gegič

Pažské polje  - odrůdy CiparPetovkaSilbijanacMuškatelMuškat mali bijeli...jinde se nevyskytující

Povljansko polje – Gegič  (více se pěstuje zelenina) 

Vlašičansko polje - Topol

V období před 2000 lety byl ostrov Pag v daleko větší míře zemědělsky využíván. Římané jej nazývali Insula aurela (Zlatý ostrov). V současné době jsou pro Pag typické především pastviny s kamennými zídkami a na východním pobřeží holé, vápencové skalní stěny. Bývalé vinohrady, ovocné a olivové sady, orná půda a zahrady byly z 90% změněny na pastviny, které dříve byly pouze v těch neúrodných a nejhůře dostupných partiích ostrova. Chov ovcí a produkce masa a mléka (sýry) jsou dnes kromě soli dominantním produktem místního zemědělství.  Dnes by tedy římané řekli „Bílý, nebo-li Holý ostrov“.

 

Na ostrově Pag            Statistika z roku 1894                     Současnost (1991)

Rozloha vinohradu       1 680 ha                                              550 ha

Produkce vína                22 172 hektolitrů                             13 000 hektolitrů

 

Klimatické podmínky na Pagu ve vztahu k pěstování vinné révy

Pro pěstování  vinné révy jsou důležité faktory jako teplota, světlo, srážky a vítr.

Typické pro Pag jsou horká a suchá léta díky reliéfu terénu a bezlesí, kdy povrch ostrova se doslova přehřívá. Chladné a deštivé zimy většinou bez sněhu a mrazu.

 

Průměrná teplota se ročně pohybuje kolem 16°C, ve vegetačním období vinné révy pak přes 20°C.

 

Sluneční svit, který je potřebný pro úspěšné pěstování vína, se pohybuje mezi 1500 až 2500 hodin za rok, což všechny dalmátské ostrovy bez problému splňují.

 

Srážky v množství 800 mm/m2 za rok, které na Pagu spadnou, jsou svým množstvím dostačující pro růst a zrání vinné révy. Ta je sice patří mezi rostliny odolné proti suchu, ale v určitém stupni vegetačního období se bez vody neobejde.

 

Vítr má pozitivní vliv na fyziologii a růst vinné révy, ale jen do určité intenzity. Silný vítr, na ostrově Pag je to pověstná „Bura“ škodí rostlinám převážně mechanickým způsobem, kdy může celé vinohrady zničit. Proto se na severovýchodní straně vinohradů vysazují a udržují porosty vysokého rákosu, který chrání před větrem. Způsobuje také „posolení“ ostrova, což ve větší míře může mít negativní vliv na rostliny vinné révy. Naproti tomu Maestral (od sz.)rostliny vysušuje a severní studený vítr od Alp – Tramontana může poškodit úrodu krupobitím.

 

Hospodaření na vinohradu

Veškeré práce na vinohradu probíhají ručně. Z toho důvodu jsou rostliny vzdáleny od sebe do 1,2 m a počet odnoží se pohybuje kolem 7000/ha. Na ochranu před větrem a solí se na okrajích polí nechává růst rákos a tamaryšek, nebo se staví kamenné zídky.

 

Vinná réva se v oblastech Středomoří  s teplým podnebím a menším množstvím srážek pěstuje v systému keříků s  5 až 6 hlavními větvemi. Na Pagu je to bohužel málo rozšířená odrůda Topol. Tyto keříky mají schopnost bez újmy unést zralé hrozny, jsou odolnější proti větrům a svým tvarem zabraňují rychlému vysychání půdy u kořene rostliny.

 

Okopávání vinohradu (ručně, nebo kultivátorem)by se mělo provádět 2x, na jaře a v létě. První okopávání probíhá v průběhu června po zastřihávání do hloubky asi 15 cm a rostliny se zároveň  přihnojují. Na druhé okopávání zpravidla ani nedojde vzhledem k tomu, že plevely se v období letních veder šíří velice málo a v rozvětvených vinicích by to mohlo spíše novým výhonkům uškodit.

 

Hnojení a ošetření rostlin proti škůdcům

Hnojí se 2x ročně. Poprvé na jaře a to buď zpravidla ovčím hnojem, nebo NPK. Podruhé zkraje léta (při okopávání v červnu) základním dusíkatým hnojivem.

Podle počasí se provádí 5x – 7x postřik proti padlí (Pepelnica) sirný roztok a plísním (Peronospora) nejčastěji roztok skalice modré (síran měďnatý).

 

Množení vinné révy

Jelikož se druhy vinné révy pěstované na Pagu volně neprodávají, musejí si je pažané množit – roubovat sami. K tomu se používá jedna ze dvou základních odnoží, kdy se na dvouletou rostlinu naroubuje v období konce května až června žádoucí šlechtěná odnož.

 

Sortiment vín v současnosti

Červená vína

Cabernet Sauvignon, Merlot, Vranac, Burin

 

Bílá vína

Gegič, Chardonnay, Žutica, dominantní odrůda Trebbiano Toscano (Ugni Blanc)

 

Růžové víno

Rozeta, dominantní odrůda Trebbiano Toscano (Ugni Blanc)

 

Pálenka

Travarica s převládajícím aroma fenyklu, anýzu a vřesu, 40% alkoholu