Jdi na obsah Jdi na menu

Ornitologická rezervace

Na území Chorvatska je evidováno přes 400 druhů ptáků. Jejich výskyt je soustředěn kromě lesů a horských oblastí také do okolí řek a jezer. Na pobřeží severní Dalmácie je vzhledem k středomořskému klimatu a přítomnosti moře výskyt ptačích hnízdišť závislý na přístupu ke sladké vodě a proto takových lokalit zde není mnoho. Některé z nich byly vyhlášeny jako ornitologické rezervace pro zachování přirozeného prostředí často již ohrožených druhů ptáků.

Na ostrově Pag jsou to ornitologické rezervace Kolansko blato, Malo blato a Veliko blato. Na pevnině směrem k Zadaru zátoka Plemiči a Ljubač. Některé druhy ptáků se přizpůsobily slanému prostředí a můžeme je pozorovat v oblastech solných jezer (solany pro těžbu mořské soli) jak u městečka Nin na pevnině, tak na ostrově Pag.

Množství ptáků, které lze pozorovat, se mění s ročním obdobím a  je závislé na jejich způsobu života. Rozlišují se na ty, kteří zde vyvádějí mladé, na stěhovavé, nebo zdržující se v těchto lokalitách po celý rok.

Také turisté mohou lokality ornitologických rezervací navštívit. Vstup je zpoplatněn a s doprovodem místního průvodce. Kromě pozorování ptáků je možné v jezeře také chytat sladkovodní ryby.

 

Ornitologická rezervace, ostrov Pag, severní Dalmácie

 • Kolansko blato od 1988, 5,25 km2, 163 druhů ptáků
 • Malo a Velo blato od 1988, 67 km2, 160 druhů ptáků

Další místa výskytu

 • Pažské solany

 

 Ornitologická rezervace v okolí Zadaru, severní Dalmácie

 • Zátoka Plemiči
 • záliv Ljubač,

Další místa výskytu

 • Ninské solany

V těchto lokalitách dále rozlišujeme ptačí druhy podle toho, zda tady hnízdí, přezimují, nebo jsou to tažní ptáci a zdržují se zde pouze dočasně.

 

Hnízdící ptáci

 • Vodní ptactvo: Lyska černá, potápka roháč, potápka malá, chřástal vodní, chřástal kropenatý, bukač, volavka červená, bukáček malý, kachna divoká, lžičák pestrý, kopřivka obecná, čírka modrá, kormorán malý
 • Pěvci: Rákosník obecný, rákosník velký, bělořit šedý
 • Dravci: Moták pochop, orlík krátkoprstý
 • Ostatní: Dudek chocholatý, vlha pestrá

 

Ptáci v období podzimního tahu

 • Vodní ptactvo: Koliha velká, koliha malá, vodouš kropenatý, vodouš bahenní, vodouš šedý, bekasína otavní
 • Pěvci: Vlaštovka obecná, jiřička obecná, slavík modráček, bělořit šedý, linduška lesní, linduška luční, konipas luční, konipas bílý
 • Dravci: Moták pilich, káně lesní
 • Ostatní: Ledňáček říční

 

Zimující ptáci

 • Ostatní: Racek chechtavý, racek bělohlavý, cvrčilka slavíková, strnad rákosní, čírka obecná, hvízdák eurasijský, kachna divoká

 

Ptáci v období jarního tahu

 • Ostatní: racek chechtavý, racek bělohlavý, jespák obecný, jespák malý, jespák šedý, jespák bojovný, vodouš rudonohý, vodouš tmavý, ibis hnědý, kolpík bílý, volavka stříbřitá, volavka bílá, volavka popelavá, polák chocholačka, polák velký, polák malý, hohol severní, labuť černá, kulík písečný, pisila čáponohá, břehule říční, rákosník proužkovaný
 • Dravci: Moták lužní, raroh jižní, poštolka obecná, vzácně orel skalní a sup bělohlavý, obyvatelé blízkého pohoří Velebit