Jdi na obsah Jdi na menu

Přehled některých druhů ptáků na ostrově Pag


Vodní ptáci

Volavka popelavá, vyskytuje se také v ČR, kde je chráněným druhem. Živí se rybami, měkkýši, obojživelníky, drobnými savci.

Volavka červená, vyskytuje se vzácně na jižní Moravě, v ČR je přísně chráněna. Živí se rybami, obojživelníky a hmyzem.

Volavka bílá, v České republice se vyskytuje velice vzácně a je přísně chráněná. Živí se jako ostatní volavky zejména rybami, obojživelníky, drobnými savci a někdy také plazi.

Vodouš tmavý, v ČR se vyskytuje během jarního a podzimního tahu, hnízdí v arktické tundře.

Vodouš rudonohý, v ČR hnízdí velice vzácně v jižních Čechách a na Moravě.

Vodouš bahenní, v ČR není hlášen výskyt, hnízdí podobně jako vodouš tmavý v oblastech tajgy a tundry.

Bekasína otavní, v ČR silně ohrožený druh, v malém počtu hnízdící, přirozené prostředí jsou rašeliniště a mokřady, živí se vodním hmyzem, měkkýši, korýši, pavouky.

Potápka malá, hnízdí a zimuje také v ČR, kde je přísně chráněna jako ohrožený druh.

Lžičák pestrý, v malém počtu ale pravidelně se vyskytuje a hnízdí také v ČR, kde patří mezi kriticky ohrožené druhy.

Potápka roháč, nejčastěji vyskytující se potápka, rozšířená také v ČR, kde v menším počtu zimuje.

Labuť černá, menší populace v ČR, v malých skupinkách rozšířená celosvětově. Ze všech labutí má nejdelší krk.

Kopřivka obecná, menší druh kachny s pravidelným výskytem v menším počtu také v ČR.

Lyska černá, v ČR se vyskytuje hojně převážně ve stojatých vodách, živí se vodními rostlinami a drobnými živočichy.

Kolpík bílý, vzácně hnízdí na jižní Moravě a v jižních Čechách.

Pisila čáponohá, nepravidelně a v malém počtu může hnízdit v jižních Čechách a na jižní Moravě.

Koliha velká, kriticky ohrožená, v ČR zřídka hnízdí v jihozápadních Čechách a na jižní Moravě.          

Chřástal kropenatý, v ČR zákonem chráněný, vyskytující se vzácně v Polabí, jižních Čechách, na Českomoravské vysočině a jižní Moravě.

Hohol severní, v Evropě rozšířený druh kachny, velký asi jako kachnička mandarínská, vyskytuje se také v ČR, mláďata se stávají často kořistí dravců.

Čírka modrá, druh kachny s výskytem na stojatých vodách v ČR, na zimu odlétá na Africký kontinent.

Jespák šedý, domovem v oblasti tajgy a tundry, na zimu se stěhuje do Afriky, v ČR se vyskytuje při jarním a podzimním tahu. Jespák obecný a jespák bojovný se v ČR vyskytují převážně na podzimním tahu.

 

Zpěvní a ostatní ptáci

Ledňáček říční, vyskytuje se také v ČR, kde patří ke chráněným živočichům. Na zimu se stěhuje převážně do Středomoří.

Rákosník proužkovaný, je obyvatel především východní a severovýchodní Evropy až po Sibiř. Vyskytuje se také poměrně hojně v ČR.

Slavík modráček, jeho poddruh slavík modráček středoevropský a slavík modráček tundrový jsou rozšířeni také v ČR, koncem 80.tých let minulého vzrostly stavy zejména prvního z nich.

Kulík písečný, tažný pták velikosti křepelky, žijíci v severní části Evropského pobřeží. Na zimu odlétá na Africký kontinent, někdy až na pobřeží Jižní Afriky. Pravidelně jej lze na území ČR spatřit při jeho tahu. Vyjímečně u nás zahnízdí.

 

Dravci

Moták pilich, silně ohrožený druh vyskytující se také v ČR, na zimu se stěhuje na jih Evropy a někdy až na severní pobřeží Afriky. Typické jsou pro něj v letu čtyři letky na koncích křídel.

Raroh jižní, obyvatel otevřené krajiny a savan jihovýchodní Evropy, živí se menšími ptáky (kavky, holubi), které loví za letu.

Orel skalní, obyvatel horských masívů a polopouští. V ČR vyskytující se vzácně, zařazen mezi přísně chráněné živočichy. Živí se menšími savci, zřídka ptáky. Ve volné přírodě se dožívá přes 25 let.

Káně lesní, hojně se vyskytuje také v ČR, hnízdí v lesích, potravu jako drobné hlodavce, obojživelníky, ryby a plazy loví na otevřeném prostranství.